REMISSVAR1 november 2022

Remiss av SOU 2022:24 Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet

MOTTAGARE
Försvarsdepartementet
Externt diarienummer
Fö2022/00728
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-107

Svenskt Näringsliv har som remissinstans följande övergripande synpunkter.

Svenskt Näringsliv är i grunden positiv till betänkandets förslag och stöder inte minst det övergripande målet, dvs. att säkerställa det militära försvarets behov av materiel och materielrelaterade tjänster i fred, kris och krig, såväl idag som i framtiden. Svenskt Näringsliv delar målsättningen att materielförsörjningen ska genomföras effektivt, säkert och långsiktigt hållbart.

Då de säkerhetspolitiska förutsättningarna påverkats som en konsekvens av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är det nödvändigt att betänkandets slutsatser och förslag prövas mot de nya ramvillkoren och inte minst ett kommande svenskt inträde i den Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato.

Svenskt Näringsliv vill också understryka vikten av att regeringens kommande hantering av betänkandets slutsatser och förslag beaktar direktiven till, och när så är möjligt, kommande slutsatser och förslag från, de pågående utredningarna Dir. 2021:65 Nationell samordning av försörjningsberedskapen och Dir. 2022:72 Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin.

I övrigt stödjer Svenskt Näringsliv i allt väsentligt de synpunkter som framförs i Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) remissvar.

Ansvarig handläggareJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist