REMISSVAR19 maj 2023

Remiss om Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbetet med civil beredskap

MOTTAGARE
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Externt diarienummer
MSB 2022-14641
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-72

Svenskt Näringsliv ställer sig positivt till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra de viktiga samhällsfunktionerna, beskrivningarna och dess placering av huvudsaklig hemvist. Emellertid ställer sig Svenskt Näringsliv tveksamt till användbarheten i den omfattande lista som tagits fram utifrån den målsättning MSB anger dvs. att listan med viktiga samhällsfunktioner ska användas som en grund för utvecklingen av den civila beredskapen och på så vis bidra till målen med det civila försvaret och målen för krisberedskap. MSB anger vidare att listan inte utgör en prioritering mellan olika viktiga samhällsfunktioner eller samhällsviktiga verksamheter. Den pågående totalförsvarsplaneringen utgår från kriget som dimensionerande faktor. Lagstiftningen talar om verksamhet som är väsentlig att upprätthålla för totalförsvaret. Denna definition som torde vara mycket snävare än de 58 samhällsfunktionerna bör vara utgångspunkten för planeringen i ett första skede för att därmed kunna utgöra en grund för försörjningsanalysen gentemot näringslivet.

Ansvarig handläggareJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist