NYHET24 november 2022

Bästa skatteuppsatsen prisas

Han heter Oscar Friedrich och studerar vid Lunds universitet. På torsdagen mottog han Svenskt Näringslivs stipendium om 15 000 kronor för bästa examensuppsats om skatter år 2022. 

Juryns ordförande, professor Claes Norberg, tillsammans med pristagaren Oscar Friedrich. Utmärkelsen delades ut i samband med en lunch i Näringslivets Hus. Foto: Victor Ericsson

Oscar Friedrich, Lunds universitet, tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium om 15 000 kronor för bästa examensuppsats om skatter år 2022. Uppsatsen handlar om regler som begränsar ränteavdrag.

De infördes i Sverige 2009 och har därefter ändrats två gånger. Reglerna syftar till att hindra skatteplanering samt att bredda den svenska bolagsskattebasen men har länge kritiserats för att fördyra och försvåra investeringar samt för att ha försämrat konkurrenskraften för det svenska företagsskattesystemet.

Juryn består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning. Ordförande i juryn, professor Claes Norberg, skriver i sin motivering att ”Oscar Friedrich har i uppsatsen, Ränteavdragsbegränsningar vid interna lån mellan företag i intressegemenskap – En rättsvetenskaplig studie om de riktade ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med unionsrättens etableringsfrihet, på ett gediget sätt besvarat flera av de följdfrågor som uppstod genom Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i Lexel-målet och Husqvarna-målet.

Hinder mot etableringsfriheten

Med stöd av sex väl genomarbetade typfall och mot bakgrund av relevant EU-rättslig praxis analyseras de svenska reglernas förenlighet med unionsrätten och hur dessa riskerar att utgöra ett hinder mot etableringsfriheten inom EU. I uppsatsen belyses flera centrala rättssäkerhetsfrågor och hur de svenska reglernas oförenlighet med unionsrätten underminerar såväl den enskildes förutsebarhet som dennes möjlighet till en rättssäker prövning.”

Priset delades ut i samband med en lunch i Näringslivets Hus. Pristagaren Oscar Friedrich tyckte det var kul att få vara på plats i Stockholm och få ta emot priset.

– Jag ser att jag kan få nytta av arbetet med uppsatsämnet i mitt yrkesliv eftersom fastighetstransaktioner ofta finansieras med interna lån, och det många gånger finns utländska moderbolag involverade, säger han.

Uppsatstävlingen startades 2018. Syftet är att få fler studenter att intressera sig för skattefrågor ur ett bredare perspektiv, då skatter har stor betydelse för företagsamheten.

Kriterierna för tävlingen är en vid ett svenskt lärosäte godkänd kandidat-, magister- eller mastersuppsats och den berör skatter som påverkar företagande och entreprenörskap. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv.

Läs mer om priset här

Anders Ydstedt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist