REMISSVAR17 april 2023

Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

MOTTAGARE
Finansmarknadsavdelningen
Externt diarienummer
Fi2022/03071
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-7

Näringslivets Skattedelegation (NSD), vars yttrande Svenskt Näringsliv ansluter sig till, avstyrker utredningens förslag om en totalundersökning över hushållens nettoförmögenheter. NSD är bl.a. kritisk till att invånare i Sverige, enligt förslaget, skulle ha kartlagts väsentligt mer utförligt i detta avseende än vad som är brukligt i andra länder. Det saknas skäl till ett så betydande integritetsintrång. En annan kritik är att förslaget riskerar försämra investeringsklimatet eftersom det i praktiken innebär att en potentiell skattebas för en ny förmögenhetsskatt undersöks.

Ansvarig handläggareFredrik Carlgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist