REMISSVAR21 oktober 2022

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/02733
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-137

Förslaget i promemorian behandlar hur det s.k. ”solidaritetsbidraget”, vilket ingår i rådets EU-förordning 2022/1854, ska implementeras i svensk lagstiftning. Mer precist rör det om en tillfällig extraskatt på bolagsvinster som kan drabba företag inom fossilbränslesektorn under vissa förutsättningar. Svenskt Näringsliv och NSD kritiserar bl.a. att kommissionen kringgick enhällighetskravet som gäller för skattefrågor och istället åberopade en artikel som möjliggjorde att beslut kunde fattas med kvalificerad majoritet. Detta agerande utgör ett klart övertramp mot den nationella skattesuveräniteten.

Ansvarig handläggareFredrik Carlgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist