LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR20 januari 2021

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi/2020/04059
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-178

Betänkandet inneåller två förslag, ett huvudförslag och ett alternativförslag. Flera av de föreslagna förändringarna finns dock med i båda förslagen. I remissvaret lyfts fram att det finns bra förslag i såväl utredningens huvud- som alternativförslag och som bör genomföras.  Svenskt Näringsliv anser att följande förslag ska genomföras

  • Ändrad ordning på företagssparande och räntefördelning,
  • Slopad negativ räntefördelning och slopad särskild post,
  • Att räntefördelningen baseras på nettotillgångarna vid utgången av beskattningsåret,
  • Enhetlig behandling av skatteskulder i kapitalunderlaget, och
  • Slopad tillämpningsgräns för positiv räntefördelning.

En ändrad ordning där företagssparande görs innan räntefördelning ökar förståelse för skattesystemet, underlättar egenfinansieringen och ökar neutraliteten mellan företagsformerna. De övriga fyra ändringsförslagen rör de komplicerade men så viktiga reglerna om kapitalunderlag och räntefördelning. Även om reglerna om räntefördelning alltjämt förblir komplicerade innebär de föreslagna förändringarna att dessa blir mer lättbegripliga och mer konsekventa.

Utöver vad som nämns ovan innehåller betänkandet ett antal förslag som inte bör genomföras. Bland annat föreslås att expansionsfonden ska ersättas med en förstärkt möjlighet att sätta av till periodiseringsfond, (40 % av resultatet i 10 år istället för som idag 30 % av resultatet i 6 år). En sådan förändring skulle innebära att en enskild näringsidkare alltid måste slutbeskattat minst 60 % av sitt resultat vilket i sin tur medför att återinvesteringar i verksamheten försvåras och eventuellt måste ske med beskattade vinstmedel. Detta förslag är mycket olyckligt och om inte annat visar den pågående krisen att det måste finnas en möjlighet att bygga finansiella reserver även i en enskild näringsverksamhet. Förslaget medför också en minskad neutralitet mellan företagsformerna. Expansionsfonden är därutöver ett utmärkt instrument att använda vid bolagisering av enskild näringsverksamhet. Utredarens förslag försämrar reglerna vid ombildning, då endast periodiseringsfonder som är max 6 år gamla ska kunna överföras till ett aktiebolag och det kommer heller inte vara möjligt att överföra hela årets resultat ombildningsåret till ett aktiebolag.

Ansvarig handläggareKatarina Bartels
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist