Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 april 2015

Förenkla momsredovisningen för en halv miljon företag

Svenskt Näringsliv vill införa en rak kontantmetod vid momsredovisningen. Synpunkter har framförts att förslagets spärregel inte är förenlig med EU-rätten. I en undersökning dras slutsatsen att spärregeln bör utformas som en presumtionsregel, en spärregel som kan frångås om det inte är fråga om bedrägeri eller missbruk.

Momsexpert Anna Sandberg Nilsson.
Foto: Nicklas Mattsson

Momsreglerna upplevs av företagen som en av de mest komplicerade skatterna som medför stor administrativ börda. Reglerna måste hanteras korrekt för varje transaktion, i varje faktura och varje dag.

– Förenklingar, förbättringar och moderniseringar som görs av momsregler påverkar därför det dagliga livet för en företagare och borde därför prioriteras. En sådan förbättring är att införa en så kallad rak kontantmetod för de allra minsta företagen, säger Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv presenterade förslaget om en rak kontantmetod för de allra minsta företagen år 2012. Det skulle innebära en förenkling och förbättring av momsregelverket som berör 500 000 skattskyldiga och som kan ske utan minskade skatteintäkter (se länk)

För att förhindra eventuella bedrägerier föreslogs då en spärregel för transaktioner mellan närstående. Det har dock ifrågasatts om en sådan spärregel är förenlig med gällande EU-rätt.

Svenskt Näringsliv har därför bett docent Oskar Henkow vid Lunds Universitet att kommentera om det är förenligt med EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EU). Oskar Henkows slutsats är att den föreslagna 90-dagars gränsen i kombination med en rak kontantmetod istället bör utformas som en så kallad presumtion. Denna bör kompletteras med en begränsningsregel som gör det möjligt att frångå regeln utom i fall som handlar om fall bedrägerier eller missbruk.

I Storbritannien är regeln för att förhindra bedrägerier utformad just som en tidsbegränsning:

“The transactions below are excluded from cash accounting to prevent abuse of the scheme:

  • supplies where you issue a VAT invoice and payment of that invoice is not due in full within 6 months of the date it was issued
  • supplies of goods or services where you issue a VAT invoice in advance of making the supply or providing the goods

Brittiska riktlinjer
Läs mer
Läs mer

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist