REMISSVAR24 november 2021

Promemoria Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/03234
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-166

Förslaget i promemorian innebär att det införs en skattereduktion på motsvarande 25 procent av a-kasseavgiften från och med den 1 juli 2022. Näringslivets Skattedelegation ser vissa brister i underlaget som presenteras i promemorian, samt en risk att förslaget kan bidra till att göra inkomstbeskattningen svårare att överblicka för den enskilde. En skattelättnad skulle också kunna försvaga incitamenten för arbetslöshetskassorna att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. Å andra sidan finns det även argument som talar för en skattelättnad, men då i första hand i form av ett avdrag, och man kan konstatera att det finns fördelar med att många har ett bra försäkringsskydd.

Ansvarig handläggareFredrik Carlgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist