REMISSVAR5 december 2023

Promemorian Höjd spelskatt

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/02665
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-150

• Svenskt Näringsliv anser att en höjning av skatten på fyra procentenheter, motsvarande en höjning om 22,2 procent, är omfattande.• Det finns en risk att en omfattande höjning av skatten kan flytta en större andel av den svenska spelmarknaden till spel som inte beskattas i Sverige, vilket vore en negativ utveckling för såväl skatteintäkter som marknadskontroll. • En eventuell höjning av skatten bör föranledas av en grundlig utredning som beaktar aktuell utveckling i andra länder och ändrade spelbeteenden med anledning av den ökade digitaliseringen. • Mot bakgrund av osäkerheten avseende effekterna av en skattehöjning, bör eventuella höjningar ske med större försiktighet än vad som föreslås i promemorian.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist