REMISSVAR8 april 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/00144
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-6
  • Det är positivt att det sker en övergång från pappersdokument till elektroniska dokument och att EU:s punktskatteförfarande harmoniseras ytterligare. En grundläggande förutsättning är dock att de elektroniska systemen är tillgängliga under dygnets alla timmar för att inte begränsa och fördröja transporter.
  • Sverige bör införa en möjlighet att deklarera händelsestyrda deklarationer elektroniskt och/eller utöka tidsfristen från fem dagar till åtminstone två veckor.
  • Det kan ifrågasättas om det är motiverat att förkorta redovisnings- och betalningsperioden från en månad till en vecka för distansförsäljare som lämnar periodisk punktskattedeklaration.
  • En grundlig översyn bör ske avseende eventuella inlåsningseffekter av punktskatter vid brister i tullhanteringen.
  • Det är önskvärt att det införs harmoniserade tröskelvärden för partiella förluster vid förflyttningar som omfattas av EMCS och som sker inom EU-länderna, inte enbart mellan länderna, med möjlighet att tillämpa generösare regler.
  • Möjligheten att bli lagerhållare som återförsäljare har inte beaktats i 10 kap. 2 § i förslag till lag om tobaksskatt i promemorian och behöver därför kompletteras i enlighet med det tillägg som regeringen gjort i den parallella processen med anledning av införandet av skatt på övrig tobak.
Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist