Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR8 april 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/00144
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-6
  • Det är positivt att det sker en övergång från pappersdokument till elektroniska dokument och att EU:s punktskatteförfarande harmoniseras ytterligare. En grundläggande förutsättning är dock att de elektroniska systemen är tillgängliga under dygnets alla timmar för att inte begränsa och fördröja transporter.
  • Sverige bör införa en möjlighet att deklarera händelsestyrda deklarationer elektroniskt och/eller utöka tidsfristen från fem dagar till åtminstone två veckor.
  • Det kan ifrågasättas om det är motiverat att förkorta redovisnings- och betalningsperioden från en månad till en vecka för distansförsäljare som lämnar periodisk punktskattedeklaration.
  • En grundlig översyn bör ske avseende eventuella inlåsningseffekter av punktskatter vid brister i tullhanteringen.
  • Det är önskvärt att det införs harmoniserade tröskelvärden för partiella förluster vid förflyttningar som omfattas av EMCS och som sker inom EU-länderna, inte enbart mellan länderna, med möjlighet att tillämpa generösare regler.
  • Möjligheten att bli lagerhållare som återförsäljare har inte beaktats i 10 kap. 2 § i förslag till lag om tobaksskatt i promemorian och behöver därför kompletteras i enlighet med det tillägg som regeringen gjort i den parallella processen med anledning av införandet av skatt på övrig tobak.
Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist