REMISSVAR26 augusti 2021

Remiss av "promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år"

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/02354
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-101

Svenskt Näringsliv anser att promemorians analys delvis baseras på felaktig tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) praxis och har sådana allvarliga brister att Finansdepartementet bör överväga att avvakta med lagstiftning och istället tillsätta en statlig offentlig utredning (SOU) med uppdraget att genomföra en bred översyn av avdragsrätten för underskott. Om bedömningen är att lagstiftning inte kan vänta behöver det fortsatta beredningsarbetet i det aktuella lagstiftningsärendet inriktas på att förbättra behovsanalysen och säkerställa att förslagen blir ändamålsenliga och att rättssäkerheten upprätthålls.

Ansvarig handläggareRichard Hellenius
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist