REMISSVAR17 januari 2023

Remiss av promemorian Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk.

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/03353
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-167

• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar inom yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruk som upphör den 30 juni 2023 ska förlängas till utgången av 2023.• Svenskt Näringsliv vill understryka klimatfrågans betydelse, vikten av att säkerställa en hållbar utveckling samt behovet av en effektiv politik för att stödja detta arbete. Alltför snabbt stigande drivmedelspriser är inte en del av detta arbete, varför förslaget bedöms väl avvägt med beaktande av att klimatavtrycket från de areella näringarna i Sverige är mindre än om produkterna hade ersatts av motsvarande produkter från andra länder.• Ett viktigt nästa steg, för att motverka kraftiga prishöjningar på bensin och diesel, vore att avskaffa den årliga överindexeringen av skatten på bensin och diesel.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist