REMISSVAR19 mars 2021

Remiss av promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/05159
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-226

Svenskt Näringsliv ansluter sig till remissvar från Näringslivets skattedelegation (NSD). NSD anser att den frivilliga hyresmomsen måste förändras och även tillåta momspliktig uthyrning till momsfria hyresgäster. Förändrad hyresmoms kan bättre uppfylla momsens syfte och ändamål, ge positiva effekter på skatteintäkter, utbud, nyttjandegrad och samhällskostnader. Vidare kan dagens styrande negativa effekter åtgärdas vilket medför ett större utbud för fler hyresgäster och att fler aktiviteter möjliggörs för föreningsliv och näringsliv. En större transparens uppnås med öppet debiterad moms på hyran istället för dold moms. Förändrad hyresmoms kan öka konkurrensneutraliteten med aktörer i blandad verksamhet, i offentlig verksamhet och i snarlik verksamhet som omfattas av obligatorisk moms. Vidare kan bättre fungerande momsregler gynna såväl stad som landsbygd och medföra att resursen lokaler kan nyttjas bättre, mer flexibelt och mer hållbart. Hyresmomsen kan stödja, istället för som idag motarbeta, dagens och framtidens lokalbehov.

Ansvarig handläggareAnna Sandberg Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist