REMISSVAR22 december 2023

Remiss av promemorian Justerad skatt på tobak och nikotin

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/02703
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-158

Svenskt Näringsliv anser att aktuell remiss saknar tillräcklig analys och fakta hur den osedvanligt höga höjningen av tobaksskatten påverkar smuggling och illegal handel avseende cigaretter, cigariller, röktobak och övrig tobak. Frågan om höjningens konsekvenser på smuggling och den illegala handeln är alltför för viktig för att inte analysera djupare än vad som förefaller ha gjorts i aktuell promemoria. Att inte grundligt analysera konsekvenserna av en höjning riskerar bli kontraproduktivt för pågående arbeten med att bekämpa smuggling och organiserad brottslighet. Detta gäller särskilt mot bakgrund av regeringens bedömningar att den grova och organiserade brottsligheten är systemhotande och att kampen mot organiserad brottslighet är en av regeringens absolut viktigaste uppgifter. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder bör eventuella höjningar avseende cigaretter, cigariller, röktobak och övrig tobak ske med större försiktighet än vad som föreslås i promemorian.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist