REMISSVAR4 mars 2022

Remiss av promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att höja skattenedsättningen med 2 kronor per liter för diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar inom yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruk.

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/00535
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-31

Svenskt Näringsliv vill understryka klimatfrågans betydelse, vikten av att säkerställa en hållbar utveckling samt behovet av en effektiv politik för att stödja detta arbete. Alltför snabbt stigande drivmedelspriser är inte en del av detta arbete, varför förslaget bedöms väl avvägt med beaktande av att klimatavtrycket från de areella näringarna i Sverige är mindre än om produkterna hade ersatts av motsvarande produkter från andra länder.

Det hade varit önskvärt om nedsättningarna inte hade tidsbestämts i syfte att ge långsiktiga förutsättningar som säkerställer konkurrenskraft för företag i Sverige.

Ett viktigt nästa steg, för att motverka kraftiga prishöjningar på bensin och diesel, vore att avskaffa den årliga överindexeringen på bensin och diesel från den 1 januari 2023.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist