LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR4 januari 2021

Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
FI2020/04247
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-188

Svenskt Näringsliv anser att utredningens förslag på att slopa nedsättningen av energiskatt på bränslen i vissa sektorer inte bör genomföras mot bakgrund av bl.a. följande:

  • Promemorian saknar nödvändig analys avseende påverkan på konkurrenskraften.
  • Promemorian anger inte några uppskattningar av hur stora energieffektiviserings­effekter som beräknas uppnås med förslaget, trots att de föreslagna ändringarna motiveras med behovet av energieffektivering.
  • Att beskattningsmässigt jämställa råtallolja med fossila bränslen går stick i stäv med de energi- och klimatpolitiska målen och fördyrar den pågående utfasningen av kvarvarande fossila bränsle.
  • Den korta framförhållningen för de förslagna ändringarna ger inte de aktuella branscherna rimlig tid för omställning.
Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist