REMISSVAR17 december 2020

Remiss av Promemorian Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda.

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/04277
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-187

Näringslivets Skattedelegation (NSD) välkomnar åtgärder som sänker kostnaderna för att anställa. Principiellt sett delar NSD promemorians analys om att sänkta kostnader för att anställa ökar sysselsättningen. Eftersom det remitterade förslaget är tidsbegränsat kan dock de varaktiga sysselsättningseffekterna i praktiken förväntas bli relativt små. NSD förordar i regel generella och enkla skatteregler, då skattesystemet annars riskerar att bli svårgenomträngligt, komplext och mindre legitimt i skattebetalarnas ögon. Generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna är dock betydligt mer kostsamma utifrån ett kortsiktigt statligt budgetperspektiv, och äldre forskning har dessutom pekat på begränsade sysselsättningseffekter på lång sikt. Den föreslagna nedsättningen riktar sig uteslutande till marginella (nya) anställningar och har därmed förutsättningar att vara mer effektiv. NSD tillstyrker med detta sagt att förslaget i promemorian genomförs men anser att ett antal justeringar behöver göras för att öka åtgärdens effektivitet.

Ansvarig handläggareJohan Lidefelt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist