Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR18 oktober 2021

Remiss av promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/03007
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-145

• Svenskt Näringsliv välkomnar att Sverige möjliggör att avdrag och återbetalning av skatt enligt energiskattelagen inte begränsas för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter med anledning av den pågående pandemin.

• Det är motiverat att inte begränsa den svenska tillämpningen i förhållande till EU-rätten. Tidpunkten för bedömningen av den generösare tillämpningen av ett företags ekonomiska svårigheter bör, i enlighet med vad som medges inom EU, gälla från den 1 januari 2020 till den 31 december 2021 och inte från den 1 mars 2020.

• Ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas från den 1 juli 2022 till den 1 januari 2022. Det är orimligt att företag som har ekonomiska svårigheter ska behöva vänta på återbetalning i upp till ett år.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist