REMISSVAR4 september 2023

Remiss av promemorian Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/02124
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-99

Inför Sveriges medlemskap i Nato föreslås att väpnade styrkor i stater som ingår i Nato undantas från moms i vissa fall. Momsundantaget gäller de väpnade styrkornas import, införsel av varor, inköp av varor och tjänster i Sverige i samband med gemensamma försvarsansträngningarna inom Nato. Undantaget gäller varor och tjänster som används av de väpnade styrkorna eller av den civilpersonal som följer med dem, eller som förvärvas för deras mässar och marketenterier (kantin/militärkafé). I de fall moms har påförts varor och tjänster som omfattas av undantaget i Sverige ska skatten återbetalas. Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen (2023:200) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.Svensk Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt remissvar. Näringslivets Skattedelegation har inget att erinra mot förslaget.

Ansvarig handläggareAnna Sandberg Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist