REMISSVAR4 augusti 2022

Remiss av promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/01284
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-58

I promemorian föreslås en förstärkning av skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning. Syftet är att ta bort skillnaden i skatt mellan dessa transfereringar och arbetsinkomster. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget och anser istället att arbetslinjen i skattesystemet bör stärkas. Om målet är att öka disponibelinkomsterna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning skulle detta kunna genomföras på ett mer transparent sätt från budgetens utgiftssida. Sådana åtgärder riskerar dock också att medföra negativa effekter på arbetsutbudet.

Ansvarig handläggareFredrik Carlgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist