REMISSVAR18 augusti 2021

Remiss: Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/02448
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-107

I promemorian föreslås en förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster. Skattereduktionen infördes 2021 och förstärkningen är tänkt att träda i kraft 2022. Svenskt Näringsliv var kritiska till införandet av skattereduktionen p.g.a. att den inte tillräckligt tydligt stärkte incitamenten till arbete. Av samma anledning avstyrker vi även den föreslagna förstärkningen. Reformutrymmet som denna skattereduktion statiskt kan beräknas uppta bör användas till mer verkningsfulla sänkningar av skatten på jobb och företagande, som förstärkt jobbskatteavdrag och/eller sänkt statlig inkomstskatt.

Ansvarig handläggareFredrik Carlgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist