REMISSVAR27 juli 2022

Remittering av PM Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/01627
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-79

Det är välkommet att möjligheter att göra skattevillkoren mer lika för finansiering med eget kapital och med lån undersöks. Ett införande av avdrag för eget kapital, vilket minskar hindren för företagens investeringsmöjligheter, skulle vara en välkommen lagstiftningsåtgärd. De åtgärder EU-kommissionen presenterar i Förslaget har dock betydande brister och den del av Förslaget som avser en reducerad avdragsrätt för negativa räntenetton kan inte annat än kraftigt kritiseras. Inte minst mot bakgrund av de krav på investeringar som behoven av grön omställning och ökad digitalisering skapar. Förslaget väcker därtill väsentliga principiella frågor. Det vore olämpligt att genom ett EU-direktiv i dessa frågor ytterligare begränsa medlemsstaternas möjligheter att över tid skapa ökad internationell konkurrenskraft i sina respektive bolagsskattesystem. Svenskt Näringsliv avstyrker av anförda skäl Förslaget i sin nuvarande utformning.

Ansvarig handläggareRichard Hellenius
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist