REMISSVAR25 oktober 2023

Remittering av Promemorian Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/02107
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-100

• Svenskt Näringsliv välkomnar och tillstyrker att det införs en skattenedsättning för el som förbrukas in en CCS-installation. Incitament för investeringar i infångning av koldioxid bidrar till att Sverige uppnår uppställda klimatmål. • En grundförutsättning för investeringar är att företagen kan förlita sig på långsiktiga investeringsförutsättningar och det inkluderar stabila skatteregler. Svenskt Näringsliv vill understryka att de nu föreslagna reglerna bör vara långsiktiga.• En given utgångspunkt är att det föreligger konkurrensneutralitet mellan olika infångningstekniker avseende koldioxid och mellan olika verksamhetsutövare.• Svenskt Näringsliv anser att det är principiellt fel att återbetalningen begränsas till den del av energiskatten som överstiger 8 000 kronor.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist