REMISSVAR28 juni 2024

Skatteverkets hemställan Godkännanden och medgivanden inom punktskatteområdet vid konkurs

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2024/00680
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-57

• Svenskt Näringsliv tillstyrker och välkomnar de remitterade förslagen om att vissa godkännanden och medgivande ska övergå till konkursboet. Förslagen underlättar hantering av punktskatter vid konkurs med anledning av att befintliga tillstånd kan övertas av konkursboet.
• Den remitterade promemorian saknar dock analys avseende kopplingen mellan alkoholskattelagen och alkohollagen. Svenskt Näringsliv anser att alkohollagen bör ses över så att de aktörer som enligt LAS förflyttar såväl obeskattade alkoholprodukter under skatteuppskov, t.ex. som registrerad avsändare utan att vara upplagshavare, som beskattade alkoholprodukter ska kunna bedriva partihandel.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist