NYHET7 december 2018

Studentuppsats uppmärksammas

Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.

Amanda Östlund Tjernström har skrivit den bästa studentuppsatsen om skatter. Därmed får hon ett nyinstiftat pris från Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Ämnet för uppsatsen var ”Finansdepartementets förslag avseende nya riktade räntebegränsningsregler, en kritisk granskning av nödvändigheten, lämpligheten samt utformningen av reglerna”, skriven vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

”Stipendiaten skriver på ett välinitierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet. Uppsatsen belyser flera centrala omständigheter för företagande och entreprenörskap. Läsaren får genom uppsatsen en tydlig bild av svårigheter med regelverket och förstår på så sätt hur det kan komma att påverka företagande i stort”, motiverar professor Claes Norberg, ordförande i juryn.

Svenskt Näringsliv startade i höstas en uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delas ut den 20 december 2018.

Syftet med priset är att få fler studenter att intressera sig för skattefrågor i ett bredare perspektiv, eftersom skatter har stor betydelse för företagsamheten.

Juryn består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Kriterierna för tävlingen är att uppsatsen måste vara godkänd vid ett svenskt lärosäte, och att den ska behandla skatter som påverkar företagande och entreprenörskap. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv. Priset delas ut upp till tre gånger per år.

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist