REMISSVAR2 juli 2021

Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/03020/S1
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-94

Näringslivets Skattedelegation (till vilka Svenskt Näringsliv ansluter sig) avstyrker förslaget till riskskatt för kreditinstitut i utkastet till lagrådsremiss.  De skäl som NSD tidigare anfört mot förslaget kvarstår i allt väsentligt. De huvudsakliga invändningarna mot införandet av riskskatten är att den saknar motiv och med all sannolikhet kommer att bäras av kreditinstitutens kunder. Den förebyggande reglering som genomförts sedan finanskrisen har i betydande utsträckning minskat risken för att en finansiell kris ska orsakas av ett fallissemang i ett svenskt kreditinstitut. Argumenten för beskattning, dvs. indirekta kostnader för samhället som uppstår till följd av en finansiell kris är därmed alltför svaga. Beskattningsunderlaget, skattesatsen samt det föreslagna tröskelvärdet som innebär att endast kreditinstitut av viss storlek ska beskattas är dessutom godtyckligt satta. Allt tyder på att skatten till stora delar kommer att bäras av kreditinstitutens kunder i form av höjda räntor och dyrare priser på finansiella tjänster. Det innebär generellt försämrade finansieringsmöjligheter och dyrare investeringar, vilket i sin tur får konsekvenser för förutsättningarna för återhämtning, sysselsättning och tillväxt.

Ansvarig handläggareSofia Bildstein-Hagberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist