Rapport28 augusti 2023

Vägen mot en tillväxtorienterad arbetsbeskattning – Skattereformer för ett mer lagom Sverige

SCB har på Svenskt Näringslivs uppdrag analyserat budgeteffekterna av tre angelägna reformer i arbetsbeskattningen: ett förstärkt jobbskatteavdrag, ett avskaffande av jobbskatteavdragets avtrappning och en halvering av den statliga inkomstskatten.

Rapporten tar ett helhetsgrepp på arbetsbeskattningen diskuterar olika inkomstskattelättnader utifrån vilka budgeteffekter de skulle medföra. Analysen visar bl.a. att en slopad avtrappning av jobbskatteavdraget skulle ha en självfinansieringsgrad på över 120 procent. Även den andra komponenten av arbetsbeskattningen, arbetsgivaravgiften, diskuteras utifrån perspektiv som övervältring och försäkringsmässighet, samt om riktade eller generella nedsättningar är att föredra.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist