Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 mars 2017

Äldre elever lär yngre att programera

En ny vinkel på matte och teknik. I Örebro samarbetar IT-gymnasiet med grundskolan om programmering och kodning. Det har gett både sjätteklassare och gymnasister nya tankar om yrkeslivet.

Foto: AcadeMedia

Programmering och kodning är en av många kompetenser som företagen frågar efter hos unga som lämnar skolan och tar de första stegen in på arbetsmarknaden. Det har även skolverket uppmärksammat och förbereder ett förslag på hur programmering ska kunna bli en del av kursplanen i ämnena matematik och teknik, kanske redan till höstterminen. I väntan på det tar skolorna egna initiativ.

– Vi behöver ju inte vänta på att det beslutet ska tas innan vi kör igång. Det finns så mycket som eleverna kan lära sig genom att programmera, kunskaper och förmågor som de har nytta av även i andra ämnen, säger Arvid Nilsson, IKT-pedagog på Karl Johans skola i Örebro, som nyligen genomförde ett samarbete med IT-Gymnasiet i Örebro.

Det var årskurs sex på skolan som under en vecka fick besök av de äldre eleverna från gymnasiet och därmed en rejäl duvning i just kodning och programmering. Båda skolorna ingår i AcadeMedia vilket underlättade samarbetet och framför allt uppskattades av båda generationerna elever.

– Det var fantastiskt att se hur bra samarbetet fungerade. De yngre fick förebilder i de äldre eleverna, medan gymnasieeleverna insåg att det här med att vara lärare var ju riktigt roligt. Dessutom spred sig tankarna hos våra sexor på att det här kan vara något att jobba med i framtiden, säger initiativtagaren Lena Boström, rektor på Karl Johans Skola.

Emil Tolkstam, som läser andra året på IT-Gymnasiets teknikprogram, är en av lärarna under veckan och han håller med.

– Eleverna är jätteduktiga och kreativa. Det är lite ovant att vara lärare, men både lättare och roligare än jag trodde, säger han.

Den goda responsen från de inblandade gör att det nya samarbetet ska fortsätta, fler timmar, minst en gång per läsår men helst varje termin. I förlängningen av det ser Lena Boström det som ett sätt att ta ett steg närmare näringslivet. Karl Johans skola har prao men ingen mer organiserad samverkan med företagen på orten. Det vill Lena Boström ändra på.

– Däremot jobbar vi ihop med Handelskammaren i Mälardalen som regelbundet träffar våra högstadieelever och pratar yrkesliv. Vårt nya projekt med programmering öppnar för nya kontakter med företagen. Vi vill verkligen koppla ihop våra elever med livet utanför skolan, säger hon.

Utbildning
Skriven avAnders Carlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist