LogoLogo
LogoLogo
Rapport12 juli 2018

Den bortglömda porten till det svenska samhället

Rapport_Grundvux_webb.pdf.png
Rapport_Grundvux_webb.pdf.png

Under lång tid har andelen svenskar med som mest förgymnasial utbildning – så kallade kortutbildade – minskat, framför allt bland inrikes födda. Men i och med de senaste årens flyktingmottagande har antalet kortutbildade utlandsfödda ökat. År 2007 fanns det drygt 1,5 miljoner kortutbildade vuxna mellan 16 och 74 år i Sverige, varav 264 000 utrikes födda. 2016 fanns det närmare 1,3 miljoner kortutbildade vuxna i Sverige, varav närmare 343 000 utrikes födda.

För många kortutbildade utlandsfödda är komvux på grundläggande nivå den mest relevanta utbildningen, eftersom den ger kompetens motsvarande grundskolan. Under de senaste tio åren har antalet elever ökat påtagligt, från 33 000 till 44 000 elever. Under det senaste året har också ett par reformer införts som ytterligare ökar tillströmningen: dels utbildningsplikten i etableringsprogrammet för nyanlända, dels studiestartsstödet som riktar sig till arbetslösa med låg utbildning.

Men det växande behovet av komvux på grundläggande nivå tycks dessvärre inte ha lett till ökat engagemang för att stärka kvaliteten. Komvux på grundläggande nivå är en skolform som ofta prioriteras ned. Kostnaderna och kvaliteten varierar, många elever hoppar av, statistiken är bristfällig, grupperna är heterogena och undervisningen inte tillräckligt individanpassad.

Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer av komvux på grundläggande nivå. Med tydligare fokus på kortutbildade och stärkta kunskaper i svenska, förbättrade system för uppföljning och ett ersättningssystem som premierar resultat skulle komvux på grundläggande nivå kunna ge fler chansen att få en bra utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.

Skriven avKarin Rebas
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist