LogoLogo
LogoLogo
Nyhet9 februari 2007

Ekonomifakta gör statistik enkelt och roligt

Ekonomifakta.se är en källa att ösa ur för den som söker information och kunskap om Sveriges ekonomi. Den kan vara ett verktyg i undervisningen, som fortfarande väntar på att bli upptäckt.

Tecknad lärare

I april förra året startade Näringslivets Ekonomifakta sin verksamhet. Sedan dess har Ekonomifaktas hemsida haft 230 000 besökare, som har tittat på en miljon sidor. Enbart i januari hade hemsidan närmare 40 000 besökare.

Ekonomifakta ger fakta om jobben, företagandet och tillväxten. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter. Hur många av besökarna som har anknytning till skolan vet inte Ekonomifaktas chef Alexandra Andersson-Stråberg, men hon misstänker att många lärare inte känner till hemsidan ännu.

– Vi har en bred målgrupp av samhällsintresserade. Där finns både ekonomijournalister och gymnasieungdomar. Det skulle vara roligt att locka till sig fler lärare och få ta del av deras synpunkter på vilka fakta de behöver för sin undervisning, säger hon.

I skolan borde det vara intressant att kunna förklara ”hur allting hänger ihop”, menar Alexandra Andersson-Stråberg. För eleven kan det handla om att sätta in saker som studiebidrag, moms och skatt på intjänade pengar under sommarlovet i sitt sammanhang.

– Alla är del i ett system; ett ekonomiskt kretslopp. Var kommer pengarna ifrån som leder fram till den egna välfärden? Oavsett vad man lägger in i begreppet så är det viktigt att fundera kring hur välfärd egentligen skapas, säger Alexandra Andersson-Stråberg.

Gratis och öppet

Ekonomifakta.se innehåller flera praktiska verktyg som kan användas i undervisningen. I det populära kunskapstestet kan besökaren testa sina kunskaper om Sveriges ekonomi. Frågorna uppdateras ständigt.

Ett annat exempel är ”Ditt län i fokus” som innehåller regional information och statistik om globalisering, arbetsmarknad, skatter, företagande, sjukfrånvaro, befolkning och utbildning.

– Vi har förstått av gymnasieklasser som kommit på besök, att de tycker att det är kul att jämföra sitt eget län med andra län, säger Alexandra Andersson-Stråberg. Under våren kommer information på kommunnivå att tillkomma.

Förutom detta och mycket annat finns artiklar och ordlistor, som mycket väl kan användas i skolan. Siffror kan laddas ner i excellformat, diagram kan skrivas ut både i färg och svartvitt och laddas ner i PowerPoint eller liknande.

– Allt är helt gratis och öppet, säger Alexandra Andersson-Stråberg.

Nytt är att det numera finns det en engelsk version av Ekonomifakta. Den är mindre än den svenska sajten men innehåller ett antal nyckelfaktorer inom ekonomi, skatter och arbetsmarknad.

Enkelt och roligt

Alexandra Andersson-Stråberg tror att elever som läser samhällsvetenskaplig och ekonomisk inriktning i gymnasieskolan är primär målgrupp för Ekonomifakta.se. Men egentligen kan hemsidan locka de flesta med intresse för allmänbildning.

Ekonomifakta står och faller med trovärdigheten och kopplingen till Svenskt Näringsliv ställer extra hårda krav på noggrannhet.

– Vi använder statistik från offentliga svenska och internationella källor. Alla siffrorna kan också hämtas från SCB, OECD och Eurostat. Det är bara mycket svårare, vi gör det enkelt och roligt.

– Vi är noggranna med källhänvisningar, kvalitet och uppdateringar. Källkritiken är jätteviktig, understryker Alexandra Andersson-Stråberg.

Men så är också Ekonomifaktas slogan ”Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv.”

SamhällsekonomiUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist