Rapport3 juni 2024

En modell för framtidens branschskolor

Under åren 2018–2023 genomfördes på regeringens initiativ en försöksverksamhet med branschskolor på gymnasial nivå. Försöket omfattade en tillfällig lagstiftning som möjliggjorde för såväl offentliga som enskilda huvudmän att erbjuda branschskoleutbildning och ett statsbidrag som de huvudmän som anlitade branschskolorna kunde söka. Syftet var att undersöka om en modell för branschskolor kunde stärka kompetensförsörjningen inom små yrkesområden. Försöksverksamheten upphörde under sommaren 2023.

Svenskt Näringsliv har gett Vilna AB i uppdrag att sammanställa erfarenheterna från försöket. Studien bygger på Skolverkets utvärderingar av försöksverksamheten och intervjuer med företrädare för Skolverket, branschorganisationer, skolor som anordnat branschskolor och huvudmän som skickat elever till branschskolor. Rapporten syftar till att utgöra underlag att ta med in i utformningen av en framtida modell för branschskolor.

Följande huvudsakliga lärdomar från försöksverksamheten framkommer i studien:

  • Branschernas engagemang är centralt och behöver öka
  • Statsbidrag behövs men behöver se annorlunda ut
  • Bredare utbud och större mångfald
  • Förbättrat samarbete mellan branschskolor och elevernas hemskolor
  • Struktur för kvalitetssäkring av utbildningar
Skriven avKarin HedinAnders FredrikssonHanna CederqvistJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist