Seminarium

Framtidens Yrkesutbildning

jan
19
2022
Endast digitalt deltagande
19 januari 2022, 9:00-10:30

Företagen har stora problem att hitta rätt kompetens. Särskilt stora är problemen att hitta medarbetare med gymnasial yrkesutbildning. Det finns därför stora behov av att reformera både gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige. Det är uppenbart att problemen vi idag ser i yrkesutbildningssystemet är ett samhällsproblem. Politiker på alla nivåer behöver ta ansvar för en bättre fungerande kompetensförsörjning, för en gymnasieskola som också utbildar för arbetsmarknadens efterfrågan.

Behovet av politiska reformer är stort. Svenskt Näringsliv presenterar därför en reformagenda för den gymnasiala yrkesutbildningen. Reformagendan består av 26 reformer för att skapa en bättre gymnasial yrkesutbildning. Det är viktigt för individerna, företagen och samhället!

Vi hoppas att seminariet ska vara en plattform för en givande diskussion om framtidens yrkesutbildning och hur vi utformar den.

Seminariet äger rum digitalt. Seminariet spelas även in och finns tillgängligt att se i efterhand.

Deltagare

Lina Axelsson Kihlblom
skolminister (S)
Kristina Axén Olin
utbildningspolitisk talesperson (M)
Fredrik Malm
skolpolitisk talesperson (L)
Therese Guovelin
förste vice ordförande, LO
Monica Sonde
chef för utbildning och arbetsmarknad, SKR
Josefine Fälth
ordförande, Sveriges Elevkårer
Johan Britz
näringspolitisk direktör, Svenskt Näringsliv
Magnus Wallerå
avdelningschef kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Johan Olsson
policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Hanna Cederqvist
policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
Moderator: Johanna Grönbäck
kommunikationschef, Ratio

jan
19
2022
Endast digitalt deltagande
19 januari 2022, 9:00-10:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist