Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Framtidens yrkesutbildning

Yrkesutbildning på gymnasial nivå är den mest efterfrågade utbildningsbakgrunden när svenska företag ska rekrytera. Bristen på yrkesutbildade är dock stor och kommer att växa kraftigt i framtiden. Åtgärder för att fler ska vilja och kunna läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå är helt avgörande för att åstadkomma en bättre matchning på arbetsmarknaden, motverka arbetslöshet och möta kompetensbehovet inom både privat och offentlig sektor.

Kontaktpersoner

Magnus Wallerå

Senaste artiklarna

NYHET — 7 september 2021

Regeringen: Fler ska välja en yrkesutbildning

Regeringen presenterar flera förslag för att stärka svensk arbetsmarknad. Det handlar bland annat om att utöka yrkesutbildningen på gymnasiet och att bättre matcha utbildningar med den kompetens som näringslivet behöver. ”Det är välkommet att regeringen lyssnat”, säger Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning.
NYHET — 16 juni 2021

Flexibilitet ska locka fler till en yrkesutbildning

Samverkan var ett nyckelord under ett seminarium om att få fler att välja en yrkesutbildning på gymnasiet. ”Jag har inget emot ett ökat formellt inflytande från branscherna”, säger utbildningsminister Anna Ekström.
RAPPORT — 15 juni 2021

Yrkesutbildningar – sju europeiska exempel

RAPPORT — 8 juni 2021

När föräldrarna får välja - föräldrarnas roll vid gymnasievalet

NYHET — 14 april 2021

Rapport: Därför ratar unga yrkesprogrammen på gymnasiet

Jobb direkt, javisst. Men trots det vill allt färre läsa de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. En ny rapport visar på två tydliga orsaker till varför.
RAPPORT — 13 april 2021

Varför väljs yrkesprogrammen bort?

NYHET — 16 februari 2021

Yrkesutbildning leder snabbare till jobb 

Samtidigt som Kronobergs drygt 2 389 niondeklassare nu gör sina gymnasieval råder stor osäkerhet och kris på många delar av arbetsmarknaden. I Kronoberg var 1 540 unga mellan 18—24 år arbetslösa eller i program under december. 
NYHET — 5 februari 2021

Fler elever behöver läsa ett yrkesprogram  

Samtidigt som regionens drygt 2900 niondeklassare nu ska göra sina gymnasieval råder stor osäkerhet och kris på många delar av arbetsmarknaden. I Västernorrland var 1711 unga mellan 18—24 år arbetslösa eller i program under december.  
NYHET — 3 februari 2021

Fler elever behöver läsa ett yrkesprogram

Samtidigt som regionens drygt 2600 niondeklassare nu ska göra sina gymnasieval råder stor osäkerhet och kris på många delar av arbetsmarknaden. I Norrbotten var 1493 unga mellan 18—24 år arbetslösa eller i program under december.
NYHET — 10 december 2020

Gymnasieskolans utbud matchar inte arbetsmarknadens behov 

Matchningsproblem, lågt utbud och färre andel sökande. Det är de stora bristerna i dagens svenska gymnasiala yrkesutbildning vilket skapar stora utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen. Det visar en färsk rapport från Svenskt Näringsliv.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist