Rapport28 oktober 2022

Yrkesvux som jobbmotor - En reform för den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen

Idag saknar var tredje 20-åring en gymnasieexamen. Det är oroväckande när sannolikheten att vara arbetslös är fyra gånger högre för personer som inte har klarat sina gymnasiestudier. Samtidigt läser många elever ett högskoleförberedande program men väljer att inte studerar vidare. Det är beklagligt när vartannat medlemsföretag hos Svenskt Näringsliv anger att de har försökt att rekrytera en person med gymnasial yrkesutbildning.

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen har en stor potential att få in människor på arbetsmarknaden och täppa till gymnasieskolans yrkesutbildningsskuld. Nio av tio som läser en yrkesvux utbildning, har anställning inom tre år. En yrkesvux utbildning skulle avsevärt öka chanserna för vuxna med förgymnasial utbildning att få jobb.

Att kommunerna inte använder stor del av det riktade statsbidraget som är avsatt för yrkesvux blir då mer problematiskt. Pengar motsvarande 12 000 yrkesvuxplatser skickas tillbaka till staten år efter år. Dessa platser skulle kunna halvera yrkesutbildningsskulden på 10-årssikt och underlätta företagens kompetensförsörjning.

Att dagens kommunala yrkesinriktade vuxenutbildning inte lyckas utnyttja alla finansierade platser är ett misslyckande som leder till stora samhällsekonomiska förluster. Ett omtag av utbildningsformen behövs för att fullt nyttja den välfungerande utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärden som är yrkesvux.

Den här promemorian lanserar vi våra förslag för en bättre yrkesvux-utbildning som kan bidra till fler jobb och bättre integration.

Skriven avJohan OlssonGeorgios Sideras
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist