Rapport22 mars 2023

Gymnasiepejl - Sysselsättning och etablering på de nationella gymnasieprogrammen

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden och göra dem anställnings-bara och utvecklingsbara. Den ska ge dem den kunskap och kompetens de behöver för att skaffa sig sitt första jobb eller komma in på rätt utbildning, men också lägga grunden för ett långt och framgångsrikt yrkesliv.

Eleverna i gymnasieskolan behöver nå längre än vad de gör idag. Förändringar både i det svenska samhället och i vår omvärld ställer ständigt nya krav inom arbetslivet. Det ställer i sin tur krav på att vi har individer med rätt utbildning och kompetens att möta, och dra nytta av förändringarna. Människor som ser möjligheter.

Utbildning är alltid viktigt, men i osäkra tider är det särskilt viktigt. Unga är särskilt utsatta och vikten av att ta examen från gymnasieskolan är viktigare än på länge. Var tredje 20-åring i Sverige saknar examen från gymnasiet och det är angeläget att fler ungdomar får en bättre start på sitt vuxenliv. För företagens konkurrenskraft är det en förutsättning att kompetens-försörjningen fungerar. Idag är det för många företag som har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det är ett stort arbete och det kräver flexibilitet i gymnasieskolan och ett nära samarbete med arbetsgivare och att branscherna har ett avgörande inflytande över programmens innehåll och struktur.

I den här rapporten redovisar vi statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasie-skolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den. Varför de väljer som de gör, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna i gymnasieskolan har olika syften och mål med sin gymnasieutbildning och de olika programmen syftar till att utbilda till olika yrken och utbildningar. Därför är det viktigt att programmen tillåts vara olika.

Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist