LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 mars 2018

Humanistisk elitutbildning gynnar näringslivet

Öka kraven för antagning, minska antalet studenter rejält och skapa en elitutbildning inom humaniora. Det inlägget i högskolepolitiken gör litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg i en rapport beställd av Svenskt Näringsliv. ”Arbetsmarknaden skulle efterfråga en sådan elit”, säger hon.

Anna Victoria Hallberg
– Jag är medveten om att ordet ”elitism” är laddat men det handlar om att få fram en intellektuell elit, säger litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg.

Svenskt Näringsliv förespråkar att systemet för fördelningen av resurser till universitet och högskolor görs om i grunden. Regeringen har tillsatt ”Styr-och resursutredningen” för att se över situationen och Svenskt Näringsliv är positiv till initiativet.

För att lägga fram företagens perspektiv har Svenskt Näringsliv dragit igång en skuggutredning där fristående experter skriver kortare rapporter. Den andra rapporten, ”Elitism som nytta – om humaniora och bildning i den svenska akademin”, ha tagits fram av litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg, utredare på ledningskansliet vid Södertörns högskola.

Hon vill se en mer elitistisk humaniora där utbildningar som litteratur, historia, språk och filosofi tas bort från de flesta lärosäten och koncentreras till några få för att höja kvaliteten.

– Jag är medveten om att ordet ”elitism” är laddat men det handlar om att få fram en intellektuell elit och inte en socioekonomisk. Det är ett problem att det inte finns elitutbildningar inom humaniora som det gör inom andra områden, säger Anna Victoria Hallberg.

Enligt Anna Victoria Hallberg riktar sig den svenska utbildningsmodellen till de stora massorna. Humaniorautbildningarna fungerar till viss del som en ”slasktratt” för högskolorna dit studenter som inte riktigt vet vad de vill göra i livet söker sig. Många hoppar sedan av utbildningarna i förtid. Det sänker humanioras trovärdighet.

Utöver att minska antalet lärosäten som får ha utbildningarna föreslår Anna Victoria Hallberg också att antagningskraven höjs, att antalet studenter minskas kraftigt och att ett urval görs genom arbetsprover, intervjuer och tester.

På så sätt höjer man kvaliteten på utbildningarna och de nyexaminerade studenterna blir mer relevanta och attraktiva på arbetsmarknaden. Vägen till framgång är alltså att bli mindre för att bli bättre genom ett elittänkande.

– Arbetsmarknaden skulle efterfråga en sådan elit och samtidigt skulle det göra mycket för humanioras situation. Det här mitt inspel i debatten, där jag vill utmana de låsta positionerna inom humaniora, säger Anna Victoria Hallberg.

Utbildning
Skriven avZoran Cale
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist