Rapport15 november 2023

Hur får vi fler elever att välja teknik- och naturvetenskapliga gymnasieprogram?

Sverige har ett växande behov av ingenjörer och andra personer med teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Då krävs att fler elever väljer naturvetenskaps- eller teknikprogrammet på gymnasiet. Men faktum är att naturvetenskapsprogrammet (NA) har förlorat sin plats som det näst största programmet och teknikprogrammet (TE) har tappat fart.

Intresset är som störst för samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen, Sveriges största respektive snabbast växande program, med totalt över 120 000 elever. Det innebär att nästan 4 av 10 av gymnasieeleverna går på ett av dessa två program. Samtidigt visar data från Ungdomsbarometern att 3 av 10 av dessa elever har funderat på att välja antingen naturvetenskap eller teknik. Det motsvarar i sin tur cirka 13 000 potentiella NA/TE-elever varje år bara i denna grupp.

Varför väljer inte fler elever naturvetenskap eller teknik?

Svenskt Näringsliv har anlitat Ungdomsbarometern för att ge svar på frågan. Rapporten ger en överblick över några av utmaningarna och möjligheterna för att attrahera fler, från ungas perspektiv. Den bygger på både enkätundersökningar och fokusgruppintervjuer. Rapporten har inte som anspråk att ge svar på alla frågor, men genom att sprida kunskap vill vi inspirera till diskussion kring lösningar på utmaningarna.

Skriven avUlrik HoffmanJacob Strandell
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist