NYHET10 februari 2022

Illa underbyggt regeringsförslag om skolpeng 

Kommuner får möjlighet att sänka skolpengen till friskolor, föreslår regeringen. ”Jag blir uppriktigt orolig”, säger Magnus Wallerå, avdelningschef kompetensförsörjning.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom och statsminister Magdalena Andersson håller pressträff om friskolor. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Får regeringen som den vill, så får kommuner möjlighet att sänka skolpengen till friskolor. Förslaget får kritik från Svenskt Näringsliv.

– Jag tycker retoriken från regeringen är avslöjande. Man talar om en ”offensiv” mot friskolorna. Det är uppenbart att svartmålningen av friskolor i första hand handlar om ideologi och inte om hur vi säkerställer en bra skola i hela landet, säger Magnus Wallerå, avdelningschef kompetensförsörjning.

Magnus Wallerå, avdelningschef kompetensförsörjning.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Ambitionen att säkerställa likvärdig finansiering är helt rätt, anser Wallerå, som dock befarar att ett avdrag riskerar, tvärt emot intentionen, att göra finansieringen mindre likvärdig.

– Mycket tyder på att friskolorna missgynnas redan idag, även när man ser till skillnader i elevunderlag och uppdrag.

Magnus Wallerå efterlyser betydligt bättre underlag innan man fattar beslut, som får så långtgående effekter för eleverna. Regeringen borde avvakta Riksrevisionens granskning av skolpengssystemet och därefter tillsätta en ny utredning som tar ett helhetsgrepp på frågan, anser han.

– Svensk skola måste bli bättre, inte minst när det gäller mattekunskaperna. Alldeles för många elever når inte målen. I detta är friskolorna en tillgång, inte problemet. Vad skulle bli bättre om några av landets bästa skolor tvingas lägga ner? Jag blir uppriktigt orolig, säger Magnus Wallerå.

Fristående skolor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist