NYHET27 juni 2022

Kompetensbristen får konsekvenser för hela samhället

Det blir allt svårare för företag att hitta den kompetens man behöver för att leverera de varor och tjänster som marknaden efterfrågar. Även om rekryteringssvårigheterna är särskilt svåra i vissa branscher och inom vissa yrken så är kompetensbristen kännbar på hela arbetsmarknaden. Mia Bernhardsen är chef för den avdelning inom Svenskt Näringsliv som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor. Hon presenterade nyligen en rapport som visar att Coronakrisen övergått i en kompetenskris.

”Flera av de yrkesroller som företagen har svårt att rekrytera är också nyckelkompetenser för att vi som samhälle ska fungera med logistik, infrastruktur, bostäder, produktion och service. Kompetensbristen får därför inte bara konsekvenser för de enskilda företagen utan också för samhället i stort”, konstaterar Mia Bernhardsen.Foto: Stefan Tell

Hur skulle du summera resultatet från årets rekryteringsenkät?
– Vi kan se att företagen utan tvekan vill rekrytera. Sju av tio företag har försökt att rekrytera under mätperioden. Det som efterfrågas i störst utsträckning är praktiskt yrkeskunnande. Din inställning till jobbet viktas också högt. Företagen själva brukar uttrycka det som att det är lättare att kompensera för bristande kunskaper än bristande motivation. Men det är svårt att finna den kompetens företagen söker. Sju av tio företag uppger svårigheter och så mycket som tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt!

Kan man se någon skillnad från tidigare undersökningar?
– Ja, det kan man. Företagen har i genomsnitt försökt att rekrytera fler personer, från sex personer i genomsnitt till tio. Vi kan också se att det har blivit svårare att rekrytera och det får konsekvenser.

Kan du ge exempel på yrkesroller som är särskilt svåra att rekrytera?
– Det handlar exempelvis om processoperatörer, lastbilschaufförer, veterinärer, elkraftmontör, bagare och konditorer för att nämna några. Flera av de yrkesroller som är svåra att rekrytera är också nyckelkompetenser för att vi som samhälle ska fungera med logistik, infrastruktur, bostäder, produktion och service. Kompetensbristen får därför inte bara konsekvenser för de enskilda företagen utan också för samhället i stort.

Berätta gärna mer, vilka konsekvenser får kompetensbristen?
– Den får allvarliga konsekvenser. Allt fler företag uppger att de måste säga nej till uppdrag och att planerad expansion uteblir. Den här utvecklingen är särskilt oroväckande då den försvårar den långsiktiga tillväxten i Sverige och ytterst svensk konkurrenskraft. Företagen spelar också en viktig roll för energieffektiviseringen och klimatomställningen. Det är därför angeläget att hitta konstruktiva lösningar här och nu och på lite längre sikt.

Vad krävs för att vända den negativa trenden?
­– Här behövs insatser inom såväl utbildningspolitiken som arbetsmarknadspolitiken. Dessutom behöver villkoren för att kunna anställa förbättras. Inte minst för att underlätta ett inträde på arbetsmarknaden för den som av olika anledningar har svårt att etablera sig där. Svenskt Näringsliv har identifierat ett antal övergripande insatser för att underlätta företagens kompetensbehov:

Inom arbetsmarknadspolitiken

  • Stärk drivkrafterna att ta ett jobb.
  • Låt fler arbetslösa få stöd till arbete av rustande och matchande aktörer.
  • Försämra inte företagens möjligheter att rekrytera utländsk kompetens.

Inom utbildningspolitiken

  • Säkerställ ett relevant utbud på samtliga utbildningsnivåer regionalt.
  • Skapa goda förutsättningar för företagen att involvera sig och säkerställ tillgång till praktik i utbildningarna.
  • Ge alla elever möjlighet att driva UF.

Vilka processer och initiativ skulle du säga går i den här riktningen?
– Jag skulle då först och främst vilja nämna LAS-överenskommelsen. Det nya omställningsstudiestödet kommer att underlätta kompetensutveckling i ett livslångt lärande. Lyckas vi dessutom få till ett utbildningsutbud som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden får vi ett omställningssystem i världsklass. Det har även tagits steg i rätt riktning vad gäller planering och dimensionering av gymnasial utbildning där större hänsyn ska tas till arbetslivets behov och efterfrågan. Sist men inte minst vill jag lyfta införandet av kurser, kurspaket och flexutbildningar inom yrkeshögskolan. De har visat sig passa målgruppen yrkesverksamma mycket bra.

Vad processer och initiativ går tvärtom i fel riktning?
– Jag är djupt oroad över hur debatten förs kring arbetskraftsinvandringen just nu. Den är olycklig ur flera aspekter. Debatten och argumenten vittnar om en oförståelse för den vardag som företagen har att hantera. Arbetskraftsinvandringen förväxlas dessutom, medvetet eller omedvetet, med integrationsfrågor och utanförskap.

– Den andra processen jag vill lyfta i detta sammanhang är branschvalidering och det som oroar mig är hur lite den används. Rätt använt kan validering korta vägen till kompetens för såväl företag som individer eftersom det handlar om att bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Vad gör Mia Bernhardsen i sommar?
­– Jag vill helst av allt upptäcka Sverige i sadeln på min motorcykel. Sverige är så otroligt vackert så här års och efter en intensiv vår ser jag fram emot att besöka familj och vänner runt om i landet.

Kompetensbrist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist