Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 juli 2017

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Trots en rådande högkonjunktur har Sverige en relativt hög arbetslöshet. Enligt Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, är detta problematiskt och riskerar att bidra till att de personer som inte lyckats skaffa sig ett jobb står sig dåligt rustade när konjunkturen vänder nedåt.

– Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd. Vi vill att skolan och landets skolpolitiker tar bristerna på allvar. Det krävs en starkare samverkan mellan skola och näringsliv för att öka såväl lärarnas som elevernas förståelse för företagandets villkor.

Frågan om hur Sverige ska få en mer relevant och bättre skola för framtidens jobb diskuterades på ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv under Almedalsveckan.

En av paneldeltagarna var Susann Jungåker som är vd och rektor på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Hon menar att trots att de har en mycket nära relation till näringslivet, på grund av sina ägare AstraZeneca och Scania, så kan mycket av deras arbete implementeras på andra skolor.

– Det är förstås otroligt viktigt för vår verksamhet att vi har en kund som ständigt ger återkoppling till oss och till eleverna. Vi har på många sätt anammat näringslivets arbetssätt och arbetar mycket med kvaliteten.

Hon menar vidare de ställer höga krav på sina elever. Dels på grund av att eleverna själva efterfrågar det för sin motivation, dels på grund av att näringslivet kräver det.

– Dessutom tror jag att det är problematiskt att de som läser teoretiska program kan fjärma sig från arbetslivet. Det är otroligt viktigt att eleverna får känna att det som de lär sig i skolbänken faktiskt efterfrågas av näringslivet.

Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet (S), menar att problemen med kompetensförsörjning är en jätteutmaning för hela samhället.

– Vi kan inte bestämma vilka utbildningar som unga ska söka sig till. Det handlar snarare om att förbättra matchningen mellan skolan och näringslivet. Och det kommer inte att lösas genom att vi sänker löner eller skatter. Vi borde snarare satsa mer på läraryrket och se till att elever får en tätare kontakt med näringslivet under sin studietid.

Hon anser vidare att det finns en del arbete som kan göras regionalt.

– Vi måste dela på ansvaret. Eftersom vi vet att det är svårt att skapa nya nischade utbildningar, som har få sökande, så kan bättre arbete på regional nivå få fram utbildningar.

Svenskt Näringsliv har lagt fram en färdplan för politiker och skolan. I den efterlyser organisationen bland annat att utbildning på alla nivåer måste hålla högre kvalitet, relevansen måste stärkas, samverkan med arbetslivet måste förbättras och att ungdomar måste tidigt lära sig grundläggande sociala färdigheter.

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling anser att kompetens inte är synonymt med utbildning.

Det grundläggande problemet handlar inte om att det saknas utbildade personer utan snarare om att företagen inte hittar personer med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. Han menar även att skolan har det huvudsakliga ansvaret för att lära ungdomar studieteknik, hur man fungerar på en arbetsplats samt hur man ska kunna möta krav och förväntningar.

– Det är otroligt viktigt att unga förstår vikten av att till exempel komma i tid, vara förberedd, ha en positiv attityd och att ställa upp. Det handlar i grunden om attityd. Vi menar att det finns ett tydligt samband mellan ett tryggt studieklimat i skolan och kunskapsresultat, säger han.

Utbildning
Skriven avFrida Nygren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist