NYHET2 september 2016

Nytt på Chalmers: Först lärare sedan ingenjör

I skolan saknas lärare i matte och teknik. I industrin saknas ingenjörer. En omöjlig ekvation att lösa? Nej, på Chalmers i Göteborg utbildas just nu studenter som är både ingenjörer och lärare.

Allt färre elever intresserar sig för naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Det är ingen nyhet. Inte lika känt är att tillgången på lärare i bland annat matematik och teknik också sviktar. I förlängningen av det ropar också industrin efter de allt för få ingenjörer som kommer ut på marknaden.

Denna onda cirkel har nu Chalmers tagit sig an att försöka bryta. Masterprogrammet Lärande och ledarskap är ett tvåårigt påbyggnadsprogram på en ingenjörsutbildning inom naturvetenskap, teknik eller arkitektur.

– En av våra professorer, Samuel Bengmark, noterade dels att lärarutbildningarna är långa, dels att lärarstudenter undrar om deras utbildning verkligen förbereder dem för lärarlivet på ett bra sätt. Han tog initiativ till programmet med ambition att säkra att det som lärs ut är relevant för studenternas framtida karriärer. Det är också konstruerat för att minska gymnasielärarnas inlåsning i sin karriär, säger Jan Wickenberg, lektor i Teknikens ekonomi och organisation och tillförordnad ansvarig för programmet.

Dubbla karriärer ökar status

För att ytterligare skapa attraktiva karriärmöjligheter för lärare har Västsvenska Handelskammaren tagit initiativ till kombinationstjänster för lärare/ingenjörer. I ett första skede är det Göteborg Tekniska College, GTC, som har hyrt ut lärare till Volvo Cars. Genom att öppna upp för två karriärvägar, både inom industrin och skolan, kan man behålla motiverade lärare och samtidigt ge dem utvecklingsmöjligheter.
– De speciella kombinationstjänsterna som skapats i Göteborg gör att våra studenter kan bygga broar mellan skolan och industrin. En lärare som har god erfarenhet av arbetslivet utanför skolan har även bättre kunskaper och större legitimitet i elevernas ögon, fortsätter Jan Wickenberg.

Student med unik inblick

Kajsa Taylor är en av de som utbildat sig till både ämneslärare och ingenjör. Hon började läsa maskinteknik på Chalmers för att hon var intresserad av att utveckla sin matematik, men har också varit intresserad av att bli lärare. Efter examen i augusti förra året anställdes hon för en kombinationstjänst på GTC och Volvo Cars, med 2-3 dagar på varje ställe i veckan.

I dagsläget har hon bestämt sig för att jobba heltid som lärare och kommer att börja jobba som ingenjör när hon känner sig redo.
– Som ingenjör är de mänskliga bitarna med kommunikation och ledarskap väldigt viktiga. Man pratar mycket om att möta utmaningar och att uppdatera kompetensen på företagen, då blir organiserat lärande jätteviktigt. – Hur man hittar kompetens är ju ett väldigt aktuellt ämne just nu. Vi med kombinationstjänster kommer att veta exakt hur det ser ut i skolvärlden, specifikt vilka som är intresserade av vad men också vad som lärs ut och inte. Dessutom har vi en ganska unik inblick i både företaget och skolan samtidigt, säger Kajsa Taylor.

Utbildning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist