Rapport21 februari 2023

Omställningsindikatorn - yrkesverksammas efterfrågan på studier

I samband med att det nya omställningsstudiestödet trädde i kraft genomförde Svenskt Näringsliv en undersökning för att kartlägga yrkesverksammas intresse av att studera.

Resultatet är tydligt – 2 av 3 yrkesverksamma inom privat sektor är intresserade av att studera inom de två närmsta åren. I promemorian Omställningsindikatorn - yrkesverksammas efterfrågan på studier presenteras vilka drivkrafter och preferenser som finns och vilka hinder som yrkesverksamma upplever för att kunna studera.

Resultaten från undersökningen ger även inblick i rörligheten på arbetsmarknaden och vilka branscher som upplevs vara intressanta att arbeta i och varför.

Omställningsindikatorn pekar på att omställningsstudiestödet – rätt utformat och med ett utbud som svarar mot kompetensbehoven på arbetsmarknaden – kan göra skillnad genom att stärka förutsättningarna för yrkesverksamma att studera och därmed stärka kompetensförsörjningen på hela arbetsmarknaden.

Det finns god potential, men reformer och fler utbildningsplatser behövs. Utbildningsutbudet behöver tas fram i dialog med arbetslivet, och den stora efterfrågan på studier behöver mötas med finansiering av utbildningsplatser från politiken.

Läs mer i Omställningsindikatorn - yrkesverksammas efterfrågan på studier.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist