REMISSVAR8 augusti 2022

Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

Svenskt Näringsliv är i stort positiva till promemorians förslag. Gymnasieskolan är i behov av reformer för att öka kvaliteten på utbildningarna och förbättra elevernas resultat. Mer måste också göras för att öka attraktionskraften för gymnasiets yrkesprogram.

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2021/01877
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-61

Många elever som idag väljer ett högskoleförberedande program läser inte vidare på högskolan. Många av de eleverna hade varit bättre förberedda för framtiden om de läst ett yrkesprogram eller en yrkesinriktning. Det är uppenbart att mer måste göras för att förbättra gymnasieutbildningarna och öka attraktionskraften för yrkesutbildning.

Svenskt Näringsliv tillstyrker promemorians förslag att möjliggöra vissa avvikelser från vad som annars gäller för högskoleförberedande program för att möjliggöra en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på ekonomiprogrammet.

Ansvarig handläggareJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist