REMISSVAR24 mars 2023

Remiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

MOTTAGARE
Universitet- och högskolerådet
Externt diarienummer
4.1.2-00938-2021
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-11

Frågan om fler behöriga yrkeslärare är viktig för näringslivet och att dessa har relevanta och aktuella yrkeskunskaper och kompetenser är avgörande för kvaliteten i undervisningen. Detta remissvar är gemensamt för Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna då fler behöriga yrkeslärare är en viktig framtidsfråga för yrkesutbildningen i Sverige.

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ger i remissvaret ett förslag på ny princip för bedömning av särskild behörighet till yrkeslärarutbildning.

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna tar i detta remissvar inte ställning till innehållet i ämnena i bilagorna då dessa är ute på remiss från Skolverket. Vi förutsätter att Skolverket tar hänsyn till de remissvar som lämnas och gör nödvändiga justeringar utifrån branschernas behov. UHR behöver avvakta Skolverkets arbete och att de nya ämnesplanerna fastställts.

Genomgående i remissvaret understryks vikten av att förankra kunskapskriterier men också aktuella och relevanta yrkeserfarenheter och andra kriterier för antagning med branscherna samt att inkludera dessa i urvalet av bedömare.

Ansvarig handläggareHanna Cederqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist