NYHET31 januari 2020

Teknikföretagen vill stärka självförtroendet i matte

Cirka tio procent av eleverna som går ut nionde klass har underkänt i matematik. Det vill arbetsgivar- och branchorganisationen Teknikföretagen ändra på. Genom humoristiska filmer, som illustrerar vardagsproblem unga stöter på, är syftet att avdramatisera matematikämnet bland högstadieelever.

Lagom till terminsstarten släpps nya avsnitt som programleds av influencern Hanna ”HanaPee” Persson.

Från och med juli 2019 införde regeringen ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik i högstadiet. En ökning som motsvarar en timme per vecka. Enligt Teknikföretagen måste även inställningen till matematik förändras.

Med serien ”vi räknar på det!” hoppas Teknikföretagen kunna inspirera både elever och lärare. Tanken är att koppla matten närmare verkligheten för att ämnet ska kännas mer relevant och mindre skrämmande för eleverna.

Frågorna som besvaras med hjälp av matematikläraren Elin Gawell har tagits fram i samarbete med högstadieelever och till varje avsnitt finns en lärarhandledning att ladda ner på https://hacktheworld.se och på https://eduna.se/.

– Generellt ser vi att unga har en bild av att vissa personer kan matematik och andra inte, snarare än att alla kan lära sig. Och den här inställningen finns ju även bland vuxna, säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen.

– Vi ser också att flickor i högre grad än pojkarna är oroliga för sin matematiska förmåga när de söker teknikrelaterade utbildningar, detta trots att flickorna som grupp har högre betyg i matematik än pojkarna som grupp.

Matematik och teknik är attitydmässigt länkade till varandra. Brist på självförtroende i matematik och svaga mattekunskaper är en stor anledning till varför unga avstår från att välja teknikinriktade utbildningar.

– Det är därför otroligt viktigt för oss på Teknikföretagen att jobba med ämnet matematik. Lärarens roll är helt avgörande och med vår satsning hoppas vi kunna stötta och inspirera lärare som vill hitta fler sätt att lägga upp sin undervisning, säger Elin Östblom.

Influencern Hanna ”HanaPee” Persson har producerat och programleder serien som primärt visas på Youtube.

Hanna ska ha fest och bjuder in gäster, hur många kommer att komma?
https://www.youtube.com/watch?v=qknV4BABxT
A

Hanna vill bli modeinfluencer och undrar hur många ”dagens outfit” hon kan lägga upp.
https://www.youtube.com/watch?v=w9QdmCPK-0
k

Hanna ska kolla på 5000 pandaklipp, kommer hennes surf att räcka?
https://www.youtube.com/watch?v=8zX3OPe6uq
w

Hannas kompis har glömt att lämna in matteläxan och Hanna måste avleda läraren. Hur?
https://www.youtube.com/watch?v=lzvISM9dSM
c

Utbildning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist