Rapport28 februari 2024

Tolv insatser för att stärka STEM

Vi står inför en ständigt föränderlig värld där teknik och innovation spelar en allt större roll. En sammanhängande nationell strategi inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) kan spela en stor roll för att stärka Sveriges ekonomiska tillväxt. Genom ett effektivt samarbete mellan näringsliv, utbildningssystemet och civilsamhället kan en svensk STEM-strategi ge en grund för att möta utmaningar och utnyttja möjligheter.

En STEM-strategi kan också skapa bättre förutsättningar för att rusta unga med rätt kompetens, skapa fler innovationer, skapa arbetstillfällen och driva teknologisk utveckling framåt.

En ökad bredd och spets av STEM-kompetens i Sverige är viktig för vår konkurrenskraft och ekonomi genom att attrahera investeringar. Detta skulle generera tillväxt och skapa arbetstillfällen. För att lyckas krävs långsiktigt åtagande och samarbete mellan alla relevanta parter. Det här är vårt inspel till en svensk STEM-strategi, summerat i tolv insatsområden och förslag på aktiviteter kopplade till dessa.

Skriven avJohan OlssonAmelie von Zweigbergk
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist