NYHET7 september 2015

Valfrihet i skolan minskar segregationen

Boendet sorterar eleverna efter social bakgrund. Genom aktiva val kan sorteringen brytas. Därför måste valfriheten i skolan behållas, skriver Fredric Skälstad, skolexpert.

Att begränsa valfriheten i skolan genom politiska beslut är en återvändsgränd, menar skolexpert Fredric Skälstad.

Under många år brottades Rosengårdsskolan med stora utmaningar. Det var stökiga klassrum och låga kunskapsresultat. För några år sedan beslutade därför Malmös politiker att högstadiet skulle läggas ned. Eleverna fick en mer trygg och stimulerande studiemiljö på andra skolor. Det tog inte lång tid innan vi kunde se effekterna. Kunskapsresultaten höjdes. Dubbelt så många av de gamla Rosengårdseleverna blir i dag behöriga till gymnasiet. Detta diskuterades i gårdagens Agenda på Svt. Den märkligaste slutsatsen från programmet är att valfriheten borde begränsas.

För det första är det fel i sak. Forskningen visar att boendesegregationen är huvudorsaken till att klasser inte blandas. I våras skrev IFAU att ”migrationsflöden i kombination med den politik som påverkar boendesegregationen [är] central för skolsegregationens utveckling”. Om man är intresserad av mer elevblandning krävs alltså mer blandade bostadsområden.

För det andra är det fel som princip. Olika samhällsgrupper bor i stor utsträckning åtskilda från varandra. Genom det fria skolvalet ökar blandningen av elever i många skolor. Det gäller till exempel i flera Stockholmsskolor – varje år lämnar 4 000 barn och ungdomar kommunens ytterområden för innerstadsskolor. Möjligheten utnyttjas i högre utsträckning av barn med utländsk bakgrund. Elever med välutbildade föräldrar pendlar minst eftersom de ofta bor i ett område med en bra skola. Om valfriheten stoppas blir det inga fler klassresor i buss, tunnelbana och pendeltåg.

Diskussionen om sk. controlled choice, där valfriheten ska begränsas genom politiska beslut, är en återvändsgränd. Tanken att en myndighet ska bestämma en skolas socioekonomiska sammansättning är fel. Men det finns ett andra alternativ. Se till att fler barn, unga och föräldrar väljer skola, inte färre. Gör valfriheten obligatorisk. Uppmuntra framgångsrika friskolehuvudmän att etablera sig i utsatta bostadsområden. Så kan Sverige bryta boendets segregerande effekter. För det går inte att dölja fakta: boendesegregationen är den stora boven.

Utbildning
Skriven avFredric Skälstad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist