NYHET19 januari 2021

Yrkeshögskolan allt viktigare för näringslivets kompetensförsörjning 

Yrkeshögskolan är den näst mest efterfrågade utbildningsnivån, när näringslivet rekryterar. Därför är det välkommet att antalet utbildningsplatser i yrkeshögskolan nu växer. Samtidigt är det viktigt att säkerställa en nära koppling mellan utbildningarna och arbetslivet. Det skriver Hanna Cederqvist, policyexpert utbildningspolitik, i en kommentar till dagens besked från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Hanna Cederqvist
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Idag redovisar Myndigheten för yrkeshögskolan resultaten i den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan. Sett till antalet beviljade utbildningsplatser är det fler än någonsin tidigare, drygt 40 000, vilket bl.a. är en effekt av yrkeshögskolans planerade expansion, men också de extra satsningar som gjorts som en följd av pandemin och för att möta arbetsmarknadens behov av omställning.

Den snabba expansionen och utvidgningen av utbildningar inom yrkeshögskolan, både innan och under krisen, är ett kvitto på att Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna har fått gehör hos politiken för vår syn på yrkeshögskolans betydelse för näringslivets strategiska kompetensförsörjning. När krisen kom visste politiken vad näringslivet efterfrågade och kunde snabbt rikta resurser åt rätt håll.

Yrkeshögskolans expansion är en viktig fråga för näringslivet. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att 32 procent av företagen vill anställa från yrkeshögskolan, vilket gör den till den näst mest efterfrågade utbildningsnivån. Minst lika viktigt är att kvaliteten på utbildningarna inom yrkeshögskolan värnas, vilket kan vara en utmaning under en snabb expansion.

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått in rekordmånga ansökningar i år. Trots att antalet platser inom yrkeshögskolan ökar innebär det stora antalet ansökningar att en stor andel av ansökningarna avslås – drygt 7 av 10. Detta ställer stora krav på att Myndigheten för yrkeshögskolan gör rätt prioriteringar mellan ansökningarna. Det är viktigt att säkerställa att det är efterfrågade utbildningar som godkänns.

Avsiktsförklaringarna bör återinföras

Myndigheten för yrkeshögskolan har under det senast året tagit bort kravet på avsiktsförklaringar mellan utbildningsanordnare och företag som normalt sett är ett krav för att ansökan ska godkännas. Svenskt Näringsliv anser att det är av största vikt att dessa avsiktsförklaringar återinförs som en del av ansökningsprocessen. De spelar en viktig roll för att säkerställa den nära kopplingen mellan arbetslivet och utbildningen, att utbildningen resulterar i rätt kompetenser, underlättar att hitta praktikplatser (LIA-platser) m.m.

Vi är oroade över att ett borttagande av avsiktsförklaringarna leder till att företagen inte är tillräckligt delaktiga i processen. Detta kan få negativa konsekvenser för resultaten och kvaliteten på yrkeshögskolans utbildningar.

Stärkt långsiktighet och kontinuitet

Svenskt Näringsliv ser positivt på att långsiktigheten inom yrkeshögskolan ökar. I år har fler av de beviljade utbildningarna fått rätt att anordnas i flera omgångar, i genomsnitt tre. Det är bra för både utbildningsanordnare, då det möjliggör långsiktighet i planering och investering i verksamheten, och för en ökad kontinuitet för näringslivet.

YrkeshögskolanMyndigheten för yrkeshögskolan
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist