NYHET19 juni 2018

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.

"Egentligen blir det tre generationer som möts – barn, personal och äldre. Alla vi träffar ser det som ett intressant och ett nytt sätt att arbeta." Det säger Kerstin Stålskog, vd på Norlandia.
Kerstin Stålskog, Norlandia

– Många av våra äldreboenden har redan idag någon form av gemensamma aktiviteter med en närliggande förskola och det är många äldre positiva till. Nu gör vi det fullt ut inom koncernen, säger Kerstin Stålskog, Norlandias vd.

Generationskonceptet, med förskola och äldreboende i samma fastighet, kommer företaget framöver att tillämpa där det finns behov av förskola och äldreboende i samma område och där det finns förutsättningar när det till exempel gäller markstorlek.

För Norlandia som sedan länge driver både förskolor och äldreboenden, är det en möjlighet att använda sin kompetens och erfarenhet på ett nytt sätt. Det finns dessutom ett stort behov av fler förskolor och äldreboenden framåt och kommunerna är naturligtvis bara glada över att slippa stå för byggkostnader och risker.

– När vi pratar om generationskonceptet i kommunerna är många intresserade av kombinationen och vi får väldigt positiv feedback.

Kommunerna ser det också som ett naturligt sätt för generationer att mötas på, enligt Kerstin Stålskog. Många äldre upplever ensamhet och barn lockar ofta fram något speciellt hos dem.

– De flesta tycker att det är trevligt att umgås med barn, men ofta bor de långt från sina egna barn och barnbarn. Och många barn har idag ingen kontakt med äldre – här får de den möjligheten.

De första byggnationerna enligt generationskonceptet påbörjas nu i Knivsta och Norrtälje.. 2020 ska boendet i Knivsta vara klart med 54 platser för äldreomsorg och 76 förskoleplatser. Året därpå ska boendet i Norrtälje stå klart. Kerstin Stålskog räknar med att det blir fler med tanke på att Norlandia redan för diskussioner med ytterligare ett tiotal kommuner.

– Nu håller vi på att utarbeta hur det ska fungera konkret i vardagen. Vi vill också hitta former för att barnen ska kunna besöka avdelningarna på äldreboendet på ett naturligt sätt som gynnar både barn och gamla.

Tanken är att förskola och äldreboende finns var för sig men i en och samma byggnad. Det ska finnas ett gemensamt kök där maten lagas både till förskola och äldreboende, och samlingslokaler och en utemiljö där barn och äldre kan mötas och fika tillsammans.

Samtidigt måste det utifrån regelverk och krav finnas någon form av uppdelning, konstaterar hon.

– Det behöver också finnas miljöer som bara är för barn respektive äldre. Framför allt måste vi anpassa miljöerna efter både barnen och de äldre som bor där.

Norlandia ser också en möjlighet att kan hitta smarta lösningar för bemanning. När det gäller till exempel kök, tvätt och städ finns stora möjligheter att jobba över gränserna. Planen är att förskola och äldreboende har ett gemensamt kök.

– Förutom att det kostar mycket att bygga två kök är det mer effektivt att ha en lokal där maten lagas till två verksamheter i stället för en. Även i den övriga verksamheten vill vi skapa en viss flexibilitet. Både förskola och äldreboende handlar ju om omsorg, men i olika delar av livet.

Hur framgångsrikt generationskonceptet blir handlar mycket om ledarskapet på plats, påpekar Kerstin Stålskog.

– Det är hos cheferna för respektive verksamhet som grunden byggs, de som känner till behovet och möjligheterna bäst. Vi måste börja med en bra samverkan mellan dem så att de tillsammans kan hitta de naturliga mötesformerna och driva utvecklingen framåt.

Det är också viktigt att koppla ihop de båda verksamheterna på ett bra sätt, med naturliga gemensamma stunder som verkligen ger något extra till både barn och äldre. Samtidigt måste självklart varje individ välja om de vill delta i dessa möten över generationsgränserna, påpekar hon.

– Egentligen blir det tre generationer som möts – barn, personal och äldre. Alla vi träffar ser det som ett intressant och ett nytt sätt att arbeta. Det ger en möjlighet att både lära av varandra och bidra med något till varandra.

Framtagandet av generationskonceptet har dessutom påverkat Norlandia som företag positivt, berättar Kerstin Stålskog.

– Vi har hittat nya samarbetsformer internt som gör att vi börjar tänka nya tankar kring hur vi jobbar och organiserar oss. Det sätter igång nya tankar.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist