Rapport27 februari 2023

Hur effektiv är din kommun? Uppdatering av Svenskt Näringslivs tabeller för effektiva kommuner inom grundskola och äldreomsorg

Svenskt Näringsliv publicerade år 2021 rapporten "Mer värde för pengarna i kommunerna – så kan den demografiska utmaningen mötas." I rapporten beräknas hur pass effektiv varje kommun i Sverige är, jämfört övriga kommuner, när det gäller grundskolan respektive äldreomsorgen. För att beräkna respektive kommuns effektivitet har också kvaliteten och kostnadseffektiviteten beräknats. Siffrorna gäller åren 2014 - 2018. Resultaten redovisas i två tabeller, en för grundskolan och en för äldreomsorgen.

Siffrorna är nu uppdaterade med åren 2019 och 2020. Särskilda tabeller för den främsta decilen (främsta 10 %) kommuner inom grundskola respektive äldreomsorg, sett till ett genomsnitt 2016 - 2018, finns också i rapporten. Även dessa två tabeller är nu uppdaterade så att den främsta decilen kommuner sett till ett genomsnitt 2018 - 2020 redovisas.

I övrigt beskriver rapporten bland annat hur Svenskt Näringsliv bedömer att kommunerna bör arbeta för att förbättra sin effektivitet i kärnverksamheterna, samt vilka åtgärder staten bör genomföra för att främja kommunsektorns effektivitet.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist